Project Description

Zarząd UKS Wołodyjowski stanowią:

Skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej od 13 listopada 2019 r. zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 1/2019:

Krystyna Rachel-Świrska – Prezes Zarządu, Trener
Marta Halemba – Wiceprezes Zarządu, Trener
Małgorzata Osadnik – Sekretarz – Skarbnik Zarządu
Robert Budnik – Członek Zarządu
Jarosław Jabłoński – Członek Zarządu, serwis techniczny

Komisja Rewizyjna:

Aleksandra Vysotskaya – Przewodnicząca Komisji
Iwona Ślęzak – Sekretarz Komisji
Adrian Guzy – Członek Komisji