Project Description

Zarząd UKS Wołodyjowski stanowią:

Skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej: zgodnie z Uchwałą nr 2/9/2023 z dnia 22 września 2023 r. Walnego Zebrania Członków:

Krystyna Rachel-Świrska – Prezes Zarządu
Marta Halemba – Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Osadnik – Członek Zarządu – Sekretarz, Skarbnik Zarządu
Adrian Guzy – Członek Zarządu
Katarzyna Nawrat – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Aleksandra Painta – Przewodnicząca Komisji
Sabina Zając – Członek Komisji
Małgorzata Brych – Członek Komisji