Project Description

Historia i cel działalności Klubu

Prekursorami, inicjatorami i założycielami Klubu są pani mgr Krystyna Rachel Świrska oraz jej mąż Marek Świrski. Ponad dziesięć lat temu, 22 maja 2007 r., pani Krystyna wraz z mężem utworzyli Komitet Założycielski klubu sportowego, na wniosek którego Decyzją nr 2/07 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie powołał do życia pierwszy w historii miasta Uczniowski Klub Sportowy „Wołodyjowski” o profilu szermierczym, działający przy Szkole Podstawowej nr 4 w Siemianowicach Śląskich – Michałkowicach. Współzałożyciel i wiceprezes UKS Wołodyjowski pan Marek Świrski 3 marca 2017 roku na Gali Sportu, która odbyła się w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich – Michałkowicach odebrał od Prezydenta miasta wyróżnienie za całokształt działalności na rzecz upowszechniania sportu w naszym mieście. Pan Marek Świrski zmarł 12 marca 2017 r.

Celem Klubu jest szkolenie dzieci i młodzieży w fechtunku szpadą zgodnie z tradycjami szermierczymi. Poprzez szkolenie w naszym Klubie uczymy dzieci obycia z białą bronią, dyscypliny, poczucia obowiązku, zasad fair play, pracy nad sobą i pokonywania własnych słabości, a przez to również utrzymania dobrej formy i kondycji. Klub uczy współczesnych technik władania białą bronią jaką jest szpada.

Działalność klubu opiera się na:
– realizacji praktycznego treningowego szkolenia w szermierce (rodzaj broni – szpada) i upowszechnianiu szermierki jako dyscypliny olimpijskiej,
– uczestniczeniu we współzawodnictwie sportowym,
– podnoszeniu wszechstronnej sprawności wśród dzieci i młodzieży,
– udziale w szkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach szermierczych oraz w Pucharach i Mistrzostwach Europy i Świata,
– udziale zawodniczek i zawodników Klubu w zgrupowaniach i obozach,
– rozwijaniu wśród dzieci i młodzieży umiejętności współdziałania w grupie i uczciwej rywalizacji
– kształtowaniu wśród zawodników i zawodniczek systematyczności i wytrwałości w dążeniu do celów.

Zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi ! Chętnych prosimy o kontakt na adres [email protected]