Project Description

Druki i dokumenty do pobrania:

Deklaracja członkowska
Karta kwalifikacyjna uczestnika obozu sportowego
Statut UKS Wołodyjowski
.

Dotacja Prezydenta miasta Siemianowice Śląskie na I półrocze 2019 r.

Zarządzeniem Prezydenta miasta Siemianowice Śląskie Nr 121/2019. Dotacja dla klubów i organizacji sportowych. UKS Wołodyjowski (poz. 31)  otrzymał dotację w wysokości 26 630  zł.

Dotacja Prezydenta miasta dla UKS Wołodyjowski na I półrocze 2019

Dotacja Prezydenta miasta Siemianowice Śląskie na II półrocze 2018 r.

25 czerwca 2018 r. I Zastępca Prezydenta miasta pani Agnieszka Gładysz, podpisała Zarządzenie Nr 3490/2018, które przyznaje siemianowickim klubom sportowym dotacje na realizacje zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, w drugiej połowie 2018 roku. Dofinansowaniem objęto 41 zadań, na łączną kwotę 380 tysięcy złotych. Nasz Klub otrzymał wsparcie w wysokości 27 400 zł.

Dotacja Prezydenta miasta dla UKS Wołodyjowski na II półrocze 2018

Dotacja Prezydenta miasta Siemianowice Śląskie na I półrocze 2018 r.

Prezydent miasta decyzją Nr 3013/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. przyznał siemianowickim klubom sportowym dofinansowanie na pierwsze półrocze 2018 r. dla naszego Klubu wyniosło ono 26 800 zł.

Dotacja Prezydenta miasta dla UKS Wołodyjowski na I półrocze 2018