Project Description

Druki i dokumenty do pobrania:

Statut UKS Wołodyjowski
Instrukcja składania wniosku o przedłużenie licencji na stronie PZSZerm
Deklaracja członkowska – nowy wzór
Deklaracja rezygnacji z członkowska
Karta kwalifikacyjna uczestnika obozu sportowego – nowy wzór
RODO_polityka prywatności
.

Dokumenty dla zawodnika – zgody na potrzeby zawodów:

Kwestionariusz uczestnika zawodów szermierczych 2021-2022
Zgodna na przetwarzanie danych osobowych
Zgodna na publikacje wizerunku
.

Dofinansowanie działalności sportowej:

Dotacja Prezydenta miasta Siemianowice Śląskie na I półrocze 2024 r.

Prezydent Rafał Piech podpisanym w dniu 10 stycznia 2024 r. Zarządzeniem Nr 4161/2024 przyznał siemianowickim klubom sportowym dotacje na realizacje zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, pierwszym półroczu 2024 roku. Dofinansowaniem objęto 13 zadań, na łączną kwotę 390 000 złotych.
UKS Wołodyjowski otrzymał dotację w kwocie 17 700 zł.
ZARZĄDZENIE Nr 4161/2024 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 10 stycznia 2024 r.
.

Dotacja Prezydenta miasta Siemianowice Śląskie na II półrocze 2023 r.

Prezydent Rafał Piech podpisanym 14 lipca 2023 r. Zarządzeniem Nr 3786/2023, przyznał siemianowickim klubom sportowym dotacje na realizacje zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, w drugiej połowie 2023 roku. Dofinansowaniem objęto 39 zadań, na łączną kwotę niemal 380 000 złotych. Dofinansowanie do działalności UKS Wołodyjowski wynosi 17 200 zł.
Dotacja Prezydenta miasta dla UKS Wołodyjowski na II półrocze 2023
.

Dotacja Prezydenta miasta Siemianowice Śląskie na I półrocze 2021 r.

Prezydent Rafał Piech podpisanym 11 stycznia 2021 r. Zarządzeniem Nr 1808/2021, przyznał siemianowickim klubom sportowym dotacje na realizacje zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, w pierwszej połowie 2021 roku. UKS Wołodyjowski otrzymał dotację w wysokości 16 600  zł.

Dotacja Prezydenta miasta dla UKS Wołodyjowski na I półrocze 2021
.

Dotacja Prezydenta miasta Siemianowice Śląskie na I półrocze 2020 r.

Prezydenta Miasta – Rafał Piech podpisanym w dniu 15 stycznia 2020 r. Zarządzeniem Nr 924/2020, przyznał siemianowickim klubom sportowym dotacje na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. UKS Wołodyjowski otrzymał dotację w wysokości 26 300  zł.

Dotacja Prezydenta miasta dla UKS Wołodyjowski na I półrocze 2020
.

Dotacja Prezydenta miasta Siemianowice Śląskie na II półrocze 2019 r.

Zastępca Prezydenta Miasta – Agnieszka Gładysz w imieniu Prezydenta Miasta Rafała Piecha podpisanym w dniu 24 czerwca 2019 r. Zarządzeniem Nr 500/2019, przyznała siemianowickim klubom sportowym dotacje na realizacje zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, w drugiej połowie 2019 roku. UKS Wołodyjowski (poz. 1)  otrzymał dotację w wysokości 28 000  zł.

Dotacja Prezydenta miasta dla UKS Wołodyjowski na II półrocze 2019
.

Dotacja Prezydenta miasta Siemianowice Śląskie na I półrocze 2019 r.

Prezydent Rafał Piech podpisanym 10 stycznia 2019 r. Zarządzeniem Nr 121/2019, przyznał siemianowickim klubom sportowym dotacje na realizacje zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, w pierwszej połowie 2019 roku. UKS Wołodyjowski (poz. 31)  otrzymał dotację w wysokości 26 630  zł.

Dotacja Prezydenta miasta dla UKS Wołodyjowski na I półrocze 2019
.

Dotacja Prezydenta miasta Siemianowice Śląskie na II półrocze 2018 r.

25 czerwca 2018 r. I Zastępca Prezydenta miasta pani Agnieszka Gładysz, podpisała Zarządzenie Nr 3490/2018, które przyznaje siemianowickim klubom sportowym dotacje na realizacje zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, w drugiej połowie 2018 roku. Nasz Klub otrzymał dofinansowanie w wysokości 27 400 zł.

Dotacja Prezydenta miasta dla UKS Wołodyjowski na II półrocze 2018
.

Dotacja Prezydenta miasta Siemianowice Śląskie na I półrocze 2018 r.

Prezydent miasta decyzją Nr 3013/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. przyznał siemianowickim klubom sportowym dofinansowanie na pierwsze półrocze 2018 r. dla naszego Klubu wyniosło ono 26 800 zł.

Dotacja Prezydenta miasta dla UKS Wołodyjowski na I półrocze 2018
.